แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑ หลัง
Monday, 04 February 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ