แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 23 December 2019 เขียนโดย :   คณะนิติศาสตร์