แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาเช่าจอ LEDCOLOR DISPLAY ประเภท Outdoor พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 24/2556
Tuesday, 30 April 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ