แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
นักศึกษาธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1
Tuesday, 07 May 2013 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1
ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยในวันที่ 20 พ.ค.2556 (ตามกำหนดการมหาวิทยาลัย) พร้อมกันนี้


เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียดของนักศึกษาที่ศึกษา
ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เวลา 13.00 น. นักศึกษาพร้อมกันหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เพื่อออกเดินทางไป ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913333 ต่อ 679