แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ผู้ชนะราคา ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 749 ลิตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 27 March 2020 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี