แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PCR Machine) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง
Thursday, 23 April 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ