แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
Thursday, 23 April 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ