แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 31 ก.ค. 63 จำนวน 110 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 17 July 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น