แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 17 July 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น