แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน ซื้อวัสดุใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 20 July 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น