แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 20 July 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น