แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 21 July 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น