คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 803 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  9 ก.ค. 2556สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส56 มารับคู่มือนักศึกษา ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10-26 ก.ค.56สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ก.ค. 2556ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  10 มิ.ย. 2556ประกาศค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 มิ.ย. 2556ประกาศเรื่องการต่อทะเบียนชมรมหรือการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  9 มิ.ย. 2556ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  5 มิ.ย. 2556รหัสนักศึกษาใหม่ ปี 1 รหัส56 ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย ที่รายงานตัววันที่ 1 มิ.ย.56สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 มิ.ย. 2556ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  31 พ.ค. 2556แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ต้องดำเนินการและติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 พ.ค. 2556นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2556 ทุกชั้นปี ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็น 1 งวดเท่านั้น ไม่มีการแบ่งจ่าย ตามปฎิทินวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 พ.ค. 2556การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  29 พ.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 พ.ค. 2556แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 พ.ค. 2556รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รหัส56 ปี1 ทุกคณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 พ.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักศึกษาใหม่ภาคกศ.บท.ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย สอบวันที่ 26 พ.ค.2556 เวลา 09.00-11.00 น.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 พ.ค. 2556กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 พ.ค. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท.นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 พ.ค. 2556การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 พ.ค. 56 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  14 พ.ค. 2556บาร์โค้ดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
  9 พ.ค. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  7 พ.ค. 2556การให้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 พ.ค. 2556นักศึกษาธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 พ.ค. 2556กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  26 เม.ย. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 เม.ย. 2556รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. 2556 ขายใบสมัครวันที่ 10 เม.ย. - 15 พ.ค.56สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 มี.ค. 2556รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการดำเนินงานกองทุน ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  8 มี.ค. 2556การเรียนการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 3/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มี.ค. 2556รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มี.ค. 2556รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพักนักศึกษา ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ก.พ. 2556กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  26 ก.พ. 2556ประกาศด่วน ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.- 8 มี.ค.25556 หากไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถเข้าระบบและเช็คเกรดได้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>