คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 803 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  22 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นักศึกษาที่เข้าสอบต้องแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบทุกครั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.พ. 2556รับนักศึกษาปฏิบัติงานเข้ารับโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน( หลายอัตรา)กองพัฒนานักศึกษา
  21 ก.พ. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม นักศึกษาโควต้าครุศาสตร์ 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ก.พ. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 ก.พ. 2556ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนิทรรศการชมรม จากวันที่ 14 ก.พ.2556 เป็นวันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ ลานด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
  7 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาโควต้า และ ROADSHOWสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน จะเดินการตัดเกรด I เป็น E ในวันที่ 6 มีนาคม 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ก.พ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  1 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2555กองพัฒนานักศึกษา
  28 ม.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบรับตรง (ROADSHOW 2556)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ม.ค. 2556สมุดบันทึกกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
  25 ม.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบรับตรง (โควต้า) 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ม.ค. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕กองพัฒนานักศึกษา
  15 ม.ค. 2556สรุปจำนวนผู้สมัครรอบโคว์ต้าทั้งหมด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ม.ค. 2556กำหนดการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนงวดที่ 2 ของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ม.ค. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. วันที่ 5-6 ม.ค.56 จัดการเรียนการสอนปกติ หยุดเฉพาะหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ธ.ค. 2555หลักฐานที่ใช้ ในการมารับทรานสคิปที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 ธ.ค. 2555เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศ.บทศูนย์สุราษฎร์ธานี วันที่ 22-23 ธ.ค.55 ศึกษาด้วยตนเอง 12-13 ม.ค.56 จัดการเรียนการสอนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ธ.ค. 2555รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(โคว์ต้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.55 ถึง 4 ม.ค. 56มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2 ธ.ค. 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.กองพัฒนานักศึกษา
  26 พ.ย. 2555ประกาศสภานักศึกษา เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  23 พ.ย. 2555รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(โควต้า)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 พ.ย. 2555ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2555กองพัฒนานักศึกษา
  16 ต.ค. 2555ประกาศด่วน เลื่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อย่างไม่มีกำหนดกองพัฒนานักศึกษา
  2 ต.ค. 2555ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร วันที่ 6-7 ต.ค.55สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ต.ค. 2555นักศึกษาชั้นปีที่3 - 4 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา สามารถพิมพ์สมุดบันทึกการซ่อมเสริมกิจกรรมเพื่อบันทึกการซ่อมเสริมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้กองพัฒนานักศึกษา
  29 ก.ย. 2555ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกคณะ ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ด่วน!กองพัฒนานักศึกษา
  28 ก.ย. 2555ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ก.ย. 2555ประกาศด่วน ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการปรับเกรด I เป็น E ในวันที่ 28 กันยายน 2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 22 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>