คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 803 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  30 ก.ย. 2554แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติทุกคน นำบัตรนักศึกษา มาในวันสอบด้วย ส่วนนักศึกษาปี 1 รหัส54 ที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแทนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ก.ย. 2554ประกาศเปลี่ยนห้องสอบหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ก.ย. 2554ประกาศด่วน เปลี่ยนแปลงห้องสอบ 1/2554 สำหรับนักศึกษาที่สอบห้องสุนทรีย์ 3 ให้เปลี่ยนมาเป็น ห้องศรีวิชัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.ย. 2554แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถเข้าพิมพ์รายชื่อใส่ซองข้อสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.2554 เป็นต้นไป และค้นหารายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบ ประจำปีการศึกษา 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 ก.ย. 2554ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ก.ย. 2554ประกาศด่วน ให้นักศึกษาตรวจสอบยอดค้างชำระค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท ให้รีบมาจ่ายก่อนวันอังคาร ที่ 20 ก.ย. 54 นี้เท่านั้น ถ้าไม่จ่ายจะหมดสิทธิ์เข้าสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.ย. 2554การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.ย. 2554รับสมัครหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 ก.ย. 2554ให้นักศึกษา ภาคกศ.บท.รุ่น14 ทุกกลุ่มเรียน มารับบัตรนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2554 ด่วนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 ก.ย. 2554ให้นักศึกษา ภาคปกติ รุ่น54 ทุกกลุ่มเรียน รับแบบประเมิน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ส.ค. 2554ประกาศแจ้งการสอบนอกตาราง คณะนิติศาสตร์ 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ส.ค. 2554วันสุดท้ายของการชำระเงินพร้อมค่าปรับการลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท.ทุกศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ส.ค. 2554อาจารย์และนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 1/2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 ส.ค. 2554ให้นักศึกษากลุ่มเรียน 5295.093 บัญชี 2 ปี มาชำระเงินค่าอุบัติเหตุ 150 บาท ที่กองคลัง ด่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ส.ค. 2554ให้นักศึกษา ภาคปกติ ตรวจสอบยอดค้างชำระเงินด่วน ให้ชำระเงินก่อนวันที่ 2 กันยายน 2554 นี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ส.ค. 2554ปฏิทินวิชาการนักศึกษา นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ส.ค. 2554การผ่อนผันและการตรวจเลือกทหารแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.ค. 2554ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทการบินไทย ประจำปีการศึกษา 2/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ก.ค. 2554กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายเก่า ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ายของเทอม 1/2554 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 มิ.ย. 2554ประกาศรายชื่อทำสัญญาเงินกู้ ผู้กู้รายเก่า ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2554เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2554กำหนดการทำสัญญาเงินกู้ประจำปีการศึกษา 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 มิ.ย. 2554นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในเทอม 1/2554 ให้ส่งคำร้องขอจบตามวันและเวลาที่ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 มิ.ย. 2554ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ และ รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บท.สุราษฎร์ธานี รหัส 54 รุ่น 14สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. รหัส 54 รุ่น 10 หน่วยบริการฐานพื้นที่อำเภอเกาะสมุยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554ใบรายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มิ.ย. 2554กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 พ.ค. 2554ค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษา และกลุ่มเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ 54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 26 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>