คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 803 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  23 มิ.ย. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 มิ.ย. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน (ปี 1 รหัส 62)ประจำปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  16 พ.ค. 2562กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2562กองพัฒนานักศึกษา
  30 เม.ย. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 เม.ย. 2562ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhatสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 เม.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การจัดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 เม.ย. 2562กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  28 มี.ค. 2562ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศTeerawat Kitngam
  18 มี.ค. 2562ประกาศการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  14 มี.ค. 2562ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2019 First Semester (1/2019)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 มี.ค. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 มี.ค. 2562คู่มือการทำกิจกรรมฐาน 2: ฐานภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกชั้นปีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มี.ค. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ก.พ. 2562รายชื่อผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา
  25 ก.พ. 2562รายชื่อผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา
  25 ก.พ. 2562รายชื่อผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา
  20 ก.พ. 2562ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561กองพัฒนานักศึกษา
  18 ก.พ. 2562หลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.พ. 2562กำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561กองพัฒนานักศึกษา
  12 ก.พ. 2562ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กองพัฒนานักศึกษา
  12 ก.พ. 2562ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  12 ก.พ. 2562ประกาศยกเลิกการรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  12 ก.พ. 2562ประชาสัมพันธ์คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนสมทบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ปรับคำร้องแบบใหม่ โดยเริ่มปรับใช้ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2561กองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.พ. 2562ยกเลิกประกาศรับสมัครเลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  1 ก.พ. 2562ประกาศด่วนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) รอบที่ 2 โควตา วันที่ 14 ม.ค. – 23 มี.ค. 62 และ รอบรับกลุ่มราชภัฏ วันที่ 1-5 เม.ย. 62 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับ 3 สาขาวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ม.ค. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมกราคม 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 ต.ค. 2561ขอเชิญนักศึกษาร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กองพัฒนานักศึกษา
  11 ต.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ต.ค. 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561กองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>