คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7743 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  20 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและสติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค New Normal จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาหนังสือ จำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกเงาพร้อมติดตั้งภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปผลงานศิลปะ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ จำนวน ๖ กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานศิลปะ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้างลานกิจกรรมแอโรบิคกลางแจ้งพร้อมเวที จำนวน 1 งานกองพัฒนานักศึกษา
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๒๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบบบรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็ปไซต์และฐานข้อมูลศิษย์เก่า 19 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 13 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค New Normal จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอะคริลิคติดข้างรถบริการรับ-ส่ง นักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  18 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มบำรุงและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ หอพักหญิงรัชชประภา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำเล่มแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะการแสดงมวยไชยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  17 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อไม้ประดับพร้อมปลูก ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่าน ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  17 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบจัดการประเมินคุณภาพบัณฑิต จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>