คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6914 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  21 พ.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนจิตรกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  21 พ.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 พ.ค. 2563ประกาศราคากลางจ้างทำคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  20 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  19 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Licence Sofware Webex จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  19 พ.ค. 2563กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ การเช่า License Software Eebex จำนวน 400 Userสำนักวิทยบริการฯ
  19 พ.ค. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  19 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถหมายเลขทะเบียน กบ 4180 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้นกองกลาง
  19 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถตู้ 16 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 5659 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้นกองกลาง
  19 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนอินฟาเรดพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุดกองกลาง
  18 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๙-๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  15 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข่งพลาสติก เบอร์ 0 จำนวน 60 ใบกองกลาง
  14 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ฟิตเนสสระว่ายน้ำกรดเกล้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  14 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบริการ รับ-ส่งนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  14 พ.ค. 2563ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563สำนักจัดการทรัพย์สิน
  14 พ.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบ network สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 พ.ค. 2563ประกาศราคากลางจ้างเดินระบบ network สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 พ.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนจิตรกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ฝ่ายพัสดุ
  12 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  12 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิวัดไข้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  8 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า แผ่นสแตนเลสและฉากอลูมิเนียมภายในร้านอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  7 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาถนนและอุปกรณ์หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงนอกสถานที่ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  7 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  5 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วฟาร์มสัตวบาล ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  5 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  5 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 231 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231   หน้าถัดไป>>