คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7743 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  20 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อถอนและซ่อมแซมป้ายสำหรับติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวนคณะนิติศาสตร์
  19 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28,630 บาทสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 21,925 บาทสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมครู ตชด. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 31 ก.ค. 63 จำนวน 110 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ก.ค. 2563ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)สำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ก.ค. 2563ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำฉลากบรรจุภัณฑ์ ใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. พร้อมติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  17 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสอบครูผู้ช่วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการโรงเรียนครูพี่เลี้ยง กิจกรรม ห้องสมุดสร้างสุข (Happy Library จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)สำนักวิทยบริการฯ
  16 ก.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้อง Learning Space อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2563ยกเลิกงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุจัดกิจกรรมห้องสมุดโลกเสมือนจริงสำหรับเด็ก (Virtual Library forkids) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถมินิบัส 22 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0165 สุราษฎร์ธานีกองกลาง
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือทางการพยาบาลสำหรับประกอบการเรียนการสอน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการพยาบาลสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่องนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ก.ค. 2563ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปูกระเบื้องภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน คณะครุศาสตร์
  16 ก.ค. 2563ผลการพิจารณาการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายเสื้อเฟชชี่ ประจำปี2563สำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สี ๗๒๑๐๑๙ YMCKT RIBBON โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดสี ปากกาน้ำเงิน แฟ้มกระดุม กาวแท่ง คลิบหนีบดำบัณฑิตวิทยาลัย
กำลังแสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>