คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7743 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  10 พ.ย. 2563ประกาศร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยานไม่เกิน 8 ปี ชิงแช14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะขนาด ๑๒๐ ลิตร วางประจำอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๘๐ ใบกองกลาง
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ (คันที่ ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ (คันที่ ๑) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแล และบริการจัดการระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันดอกไม้วางหน้าห้องและภายในห้องอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 รายการกองกลาง
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้งานในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการพยาบาลสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องกิจการนักศึกษาและเปลี่ยนหลังคา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและปรับปรุงระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเคเบิ้ลดิจิทอลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท (กิจกรรม 1.24) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชชั่นส์สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณสำหรับกล้อง PTZ ภายในหอประชุมวชิราลงกรณงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  9 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง อาคารราชพฤกษ์วิลเลจ2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 พ.ย. 2563กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานเช่าจอ LED สำหรับถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 1 งานสำนักวิทยบริการฯ
  9 พ.ย. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทีวีพร้อมติดตั้งงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ประจำปี 2563 จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  9 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  8 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดเชิญ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  6 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิสก์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 พ.ย. 2563ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๐ ตัว วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  6 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  6 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์อาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงบ้านพักสวัสดิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>