คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 5631 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาพลาสติกปิดขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหกล้อหลังคา หมายเลขทะเบียน 81-8567 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดภาพและตรวจสอบและซ่อมระบบเสียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-7 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคำเตือนระวังเครื่องตัดหญ้ากำลังทำงาม จำนวน 25 ป้ายกองกลาง
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะครุศาสตร์
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  31 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  31 ต.ค. 2562ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๑) จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  31 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฯ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  31 ต.ค. 2562ประกาศราคากลางงานจ้างเหมา ต่อเติม ติดตั้งร้านค้าขายของ ติดตั้งปลั๊กกราวด์คู่ และเดินสายไฟ ๓ เฟส แบบร้อยท่อ จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  31 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักรับรอง อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ห้องกองกลาง
  31 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  30 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฐมนิเทศ) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  30 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  30 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวารสารพยาบาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  30 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้งในคลินิกสุขภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  30 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  29 ต.ค. 2562ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์อาคารครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  29 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้า คันที่ 1 จำนวน 1 รายการกองกลาง
  29 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์สี-ขาวดำ หอพักสมุย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับนักศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับนักศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 188 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188   หน้าถัดไป>>