คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7743 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  14 เม.ย. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔ ตัวฝ่ายพัสดุ
  13 เม.ย. 2563ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๓) จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  13 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 เม.ย. 2563ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างงานทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  13 เม.ย. 2563ประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตซอลในร่ม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  13 เม.ย. 2563ประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอบรมมัลติมีเดีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๋์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  13 เม.ย. 2563ประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  13 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง WEBCAM จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  10 เม.ย. 2563ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผลได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงบำบัดสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม มรส. อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะประชุมเล็ก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม มรส. อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม มรส. อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวิศวกรสัง มรส. อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการวิศวกรสังคม มรส. อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวิศวกรสังคม อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจาการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โครงการวิศวกรสังคม มรส. อาสาประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฆ่าเชื้อเม็ดฟู่ จำนวน 100 เม็ดกองกลาง
  10 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  9 เม.ย. 2563ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  9 เม.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดซับและปล่อยหลังการดูดซับทางกายภาพของสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  9 เม.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพืชสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  9 เม.ย. 2563ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)สำนักวิทยบริการฯ
  8 เม.ย. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  8 เม.ย. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  8 เม.ย. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนจิตรกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 34 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>