คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7563 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสมองกับการเรียนรู้ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  28 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตัดแต่งและตัดโค่นต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  28 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(หมึกพิมพ์)ใช้งาน ณ กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  28 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตฉลากติดขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับงานติดตามภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนเบาะหุ้มหนังพีวีซี 200 หลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการรับสมัคร TCAS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดโครงการผลิตภัณฑ์จากวุ้นสวรรค์น้ำมะพร้าว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำสำนักงานหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึก ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ส.ค. 2562ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานเขาพระนิ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานีฝ่ายพัสดุ
  23 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  23 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานบริหารงานของสาขาในคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการคณะวิทยาการจัดการ
  23 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  23 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการคณะวิทยาการจัดการ
  22 ส.ค. 2562ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมประกาศราคากลาง จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  22 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาพลาสติกปิดขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณข้างโรงจอดรถจักรยานยนต์หอพักชายไชยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษคำตอบวิชาศึกษาทั่วไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์และกระดาษถ่ายเอกสารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้อสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดโครงการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  22 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  21 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (1.13) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ 76 จากทั้งหมด 253 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253   หน้าถัดไป>>