คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7554 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หนังสือการเรียนการสอน)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุม ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์และอาคารปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายต่อท่อทางเดินหายใจสำหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับแนะนำนและประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ขนาด A4 จำนวน 1 รายการคณะพยาบาลศาสตร์
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตฉลากติดขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ของอาจารย์ผู้สอน จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะครุศาสตร์
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลระบบและเว็บไซต์สินค้าชุมชน จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการคณะวิทยาการจัดการ
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศประกวดราคาเช่าโปรแกรมภาษาอังกฤษระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓,๕๐๐ user ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  2 ส.ค. 2562ประกาศประกวดราคาเช่าโปรแกรมภาษาอังกฤษระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓,๕๐๐ user ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  2 ส.ค. 2562ประกาศราคากลาง งานจัดทำหนังสือแบบเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๑ ชุดคณะครุศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ของอาจารย์ผู้สอน จำนวน ๓๕ ชุดคณะครุศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการจัดทำรังผึ้งประกอบการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 8.7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2 ส.ค. 2562ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ฝ่ายพัสดุ
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมติดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำบรรจุขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ส.ค. 2562ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่อข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำบรรจุขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในหน่วยงานคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟติดลอยรีเฟล็กพร้อมติดตั้ง ห้องป.โทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเรียนรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ส.ค. 2562ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชนบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 81 จากทั้งหมด 252 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252   หน้าถัดไป>>