รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการ Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2

น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมตัวสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้เร็วๆนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผ่ายระบบออนไลน์
- เอกสารแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน
- รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้วก็ได้

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะที่สนใจจะศึกษาต่อให้ดี ว่ามีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไร เมื่อสมัครผ่านระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาหรือคณะที่สมัครได้ จึงควรตัดสินใจให้รอบคอบ

เมื่อเปิดให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

น้องๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการควรมีความตั้งใจจริงในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากในวันสุดท้ายของการร่วมทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และเมื่อประกาศผลสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ในระยะเวลาอันใกล้ทันที

หมายเหตุ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจดังนี้

- การเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2 ไม่มีค่าสมัคร น้อง ๆ ม.6 ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการฟรี

- มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และต้องอยู่ร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

- น้อง ๆ ม.6 ที่เข้าร่วมโครงการต้องนำเครื่องนอน เช่น หมอน ผ้าห่ม และอุปกรณ์อาบน้ำ เช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวมาเอง

- น้อง ๆ ม.6 ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตลอด 3 วัน 2 คืน โดยสามารถซื้อรับประทานได้ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ส่วนอาหารว่างตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดเตรียมให้

- การสมัครเข้าร่วมโครงการ น้อง ๆ ม.6 ทุกคนจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดช่องทางในการรับสมัครเท่านั้น ถึงแม้จะสมัครผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ก็ต้องกรอกข้อมูลสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วย จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 สมบูรณ์

- ขอให้น้องๆม.6 ทุกคนที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2019
ระบบสมัครออนไลน์ http://camping2019.sru.ac.th/home.php
หรือที่ http://admission.sru.ac.th/tcas62/