ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหัวข้อ การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ
การแต่งกาย
– ชุดข้าราชการ (ชุดกากี)
– ชุดจิตอาสาพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน)
– ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
– ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
– ชุดนักศึกษา