ด้วยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน “ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะครุศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษาผ่านชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และเป็นการระดมทุนจากผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมไปถึงเพื่อใช้ระบบเครือข่ายผ่านชมรมศิษย์เก่าในการมุ่งเน้นการเสริมสร้างกิจกรรมจิตอาสาระหว่างคณะครุศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดิน – วิ่งย้อนรอยอดีต (ฟันรัน 4.5 กม.) และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ กับครอบครัว วค.(วิทยาลัยครู) สรภ.(สถาบันราชภัฏ) มรภ. (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) สุราษฏร์ธานี ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์และหอประชุม วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมงาน“ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ และหอประชุม วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสามารถสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 5 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Fanpage Facebook : EDUSRUxAlumni


กำหนดการงาน “ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
ณ อาคารคณะครุศาสตร์และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


05.00 น. ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและผู้ร่วมงาน พร้อมกัน ณ อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่)
05.30 น. อบอุ่นร่างกายด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิก
05.45 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรม “เดิน-วิ่งย้อนรอยอดีต” (ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร)
08.30 น. รับประทานอาหารว่างร่วมกันฉันพี่น้องชาว วค. สรภ. มรภ.สุราษฎร์ธานี
17.00 น. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์กับครอบครัว วค. สรภ. มรภ.สุราษฎร์ธานี
- ร่วมคารวะครูอาวุโส
- จับหางบัตร ลุ้นรับรางวัล
- ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึก