หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลดค่าปรับ 80 % เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันเวลาทำการของหอสมุดกลางเท่านั้น)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทร 077-913-336 หมายเลขภายใน 5801 Facebook : srucentrallibrary

ที่มา :http://library.sru.ac.th/2020/02/14/salefinbook140263/