การให้บริการหอสมุดกลางในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการใช้บริการภายในอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
  • ผู้ใช้บริการต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
  • ผู้ให้บริการของหอสมุดกลางทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและใส่เฟสชิล (face shield) ในการปฏิบัติงานที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการโดยตรง
  • ผู้ใช้บริการต้องใช้พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ โดยเว้นระยะห่าง ตามที่หอสมุดกลางจัดไว้ให้ ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้เพื่อนำไปใช้ ณ จุดอื่นๆ
  • หอสมุดกลางงดการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมกลุ่มและจัดการเรียนการสอนภายในหอสมุดกลาง
  • หอสมุดกลางเปิดการใช้บริการเฉพาะพื้นที่โซน ชั้น 1 และชั้น 2
  • หอสมุดกลางจะมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง เช่น ลูกบิดประตู ที่จับประตู ราวบันได เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-336 และ 081-891-7337 หมายเลขภายใน 5801 และ 5804 ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ ทางหอสมุดกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป