alt

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เตรียมพบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง คนไทยรุ่นใหม่ ต้อง Like วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมภายในงาน

  • การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
  • นิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  • แสดงผลงานอาจารย์ นักศึกษา
  • การจำหน่ายสินค้า ฯลฯ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ ติดต่อสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร 077 – 913366

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและการรับสมัครได้ที่ http://www.scienceweek.sru.ac.th