ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และห้องสอบ นักศึกษา ภาค กศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 – 11:00 น.

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ http://admission.sru.ac.th/kbt_sru60

สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำมาในการสอบ

  1. บัตรประจำตัวสอบ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
  3. ดินสอ 2 B ขึ้นไป
  4. อุปกรณ์การสอบที่เกี่ยวข้อง


แนวปฏิบัติในการสอบ

  1. ไม่อนุญาติให้ผู้เข้าสอบหลังดำเนินการสอบไปแล้ว 15 นาที เข้าห้องสอบ
  2. ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ผู้ชาย ไม่สวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ผู้หญิงต้องสวมกระโปรง ไม่สวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ