มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560

สาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม ศูนย์สุราษฎร์ธานี

 • 202 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ปวส.) 20 คน
 • 301 ธุรกิจเกษตร (ม.6) 20 คน
 • 302 ธุรกิจอาหาร (ม.6) 20 คน
 • 307 การเงินการธนาคาร (ม.6) 31 คน
 • 311 การบัญชี (ม.6) 20 คน
 • 315 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) 20 คน
 • 317 การบัญชี (ปวส.) 10 คน


สาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม ศูนย์เกาะสมุย

 • 501 นิติศาสตร์ 30 คน


ค่าสมัคร 300 บาท

ผู้สมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 – 4 ส.ค. 2560
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตึก 9 ชั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและรายงานตัว

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรายงานตัว ฉบับสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประมาณ 12,000 – 15,500 บาท