กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร

ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560