มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมมือกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ"ถุงน่องสานฝัน...แบ่งปันขาเทียม" ซึ่งได้เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคถุงน่องไม่ใช้แล้วมาสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น เพื่อผลิตขาเทียมใช่สวมบล๊อกเป็นโครงหล่อขาเทียม สำหรับผู้ป่วยในภาคใต้จำนวนมากที่ส่งตัวมารักษา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถนำถุงน่องมาส่งได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือ แผนกกายอุปกรณ์ รพ.สุราษฎร์ธานี

#ถุงน่องใช้แล้ว #ถุงน่องขาด #ถุงน่องไม่จำกัดไซร์ #ทิ้งทำไม!!!...ในเมื่อมีประโยชน์ต่อผู้อื่น


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี