alt


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 12สิงหาคม 2560

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85

จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

***************

การแต่งกาย


ผู้บริหาร ชุดปกติขาว
สุภาพบุรุษ เสื้อโทนสีฟ้าอ่อน
สุภาพสตรี ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
นักศึกษา ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี