" อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา "
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

#รับสมัคร 20 ก.ย 60 - 31 ม.ค. 2561

#ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561

#สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2561

#ประกาศผล 20 ก.พ. 2561


#Clearing house-ยืนยันสิทธิ์ 26-28 ก.พ. 2561
#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sru.ac.th
โทรศัพท์ : 077-913333


#ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี