#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2018 ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2560
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ*
- วันที่เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ การแต่งกายชุดนักเรียน
#ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมได้ที่ http://camping2018.sru.ac.th/home.php


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี