แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลานจอดรถจักรยานยนต์อาคารครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ) จำนวน ๑ รายการ)
Monday, 30 September 2019 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ