แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 09 October 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี