แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศร่าง TOT งานจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง
Wednesday, 25 March 2020 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ