แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Machine) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง
Thursday, 26 March 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ