คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6160 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูปอง SRU Sport Complex จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม บำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมพุทธทาส ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ และห้องวิศิษฏ์ศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสปอร์ตไลท์ LED สำหรับใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมภาพ ณ ห้องประชุมพุทธทาส จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถไฟฟ้าคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ธ.ค. 2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฝ่ายพัสดุ
  27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจาน ชาม และถ้วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้งาน ณ งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง จำนวน 1 เครื่องกองกลาง
  27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่องกองกลาง
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเพจ HDMI พร้อมติดตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ จำนวน 14 รายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  26 ธ.ค. 2562ประการศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเช่าเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเช่าเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาพลาสติก 29 มม. สีม่วง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 ธ.ค. 2562รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมเครื่องปรับอากาศคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  25 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี และสะเต็มศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ธ.ค. 2562ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานโครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  24 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  24 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ธ.ค. 2562ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้าTeerawat Kitngam
  24 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร ติดตั้งกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เครื่องกองกลาง
  23 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ธ.ค. 2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฝ่ายพัสดุ
  23 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ธ.ค. 2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ฝ่ายพัสดุ
  23 ธ.ค. 2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ฝ่ายพัสดุ
  23 ธ.ค. 2562ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฝ่ายพัสดุ
  23 ธ.ค. 2562ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ฝ่ายพัสดุ
  23 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 206 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206   หน้าถัดไป>>