คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6160 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  6 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักสมุย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโครงการนักศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางน้ำฝน อาคารปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมปรึกษาทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นข้อมูล RFID จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศเพื่อใช้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โฟล์ค VIP หมายเลขทะเบียน นข 4275 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  3 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสรับส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปจัดกิจกรรมพัฒนาตามรอยพุทธทาสสู่การปฏิบัติ ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  3 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3 ธ.ค. 2562ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมปรึกษาทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุดคณะพยาบาลศาสตร์
  2 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl-22) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และกระถางเซรามิคพร้อมจานรอง จำนวน 4 รายการกองกลาง
  2 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อนำไปใช้ในโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  29 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวารสารพยาบาล (ต่างประเทศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  29 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  29 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคำตอบ เขียน-ตอบข้อสอบ สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน นข 3492 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าฐานข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่่องทำบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ประดับในอาคาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉะาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่องการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีTeerawat Kitngam
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางและป้ายร้านอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาดีวีดีภาพยนตร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 งาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 206 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206   หน้าถัดไป>>