SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1228 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  2 ก.พ. 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
  26 ม.ค. 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 ม.ค. 2559ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 1/2559
  13 ม.ค. 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ 27 เครื่อง
  7 ม.ค. 2559สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 1/2559
  17 ธ.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 ธ.ค. 2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  4 ธ.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 ธ.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง
  3 ธ.ค. 2558ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 86/2558
  2 ธ.ค. 2558ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พ.ย. 2558ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง เช่าร้านเพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  19 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะชำ จำนวน 1 รายการ
  17 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ
  14 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 รายการ
  14 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 พรรษา จำนวน 1 รายการ
  14 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จำนวน 1 รายการ
  12 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
  12 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างติดตั้งแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
  12 พ.ย. 2558สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 86/2558
  12 พ.ย. 2558สอบราคาซื้อระบบการบริหารจัดการหนังสืออิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 85/2558
  6 พ.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  29 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์มหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  28 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  28 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  27 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  26 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงธนาคารสมองเพื่อการมีงานทำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  22 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามเปตอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
  22 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
  20 ต.ค. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์นักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 41 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   หน้าถัดไป>>