SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1404 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ห้องประทับ อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ห้องประทับ อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 พ.ย. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์แสงสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ย. 2560ประกาศร่างประกวดราคางานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  22 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  22 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แสงสว่าง จำนวน 1 งาน
  21 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสัญญานออสซิลโลสโคป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขนย้ายขยะของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเสื้อกันฝนสำหรับเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 180 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนสำหรับเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 180 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายบอกเส้นทาง จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอกเส้นทาง จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็ค ทำความสะอาด เติมน้ำยาทำความเย็น อาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ทำความสะอาด เติมน้ำยาทำความเย็น อาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ไวนิลข้อความทรงพระเจริญติด(ฝั่งรอรถเมล์) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 47 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   หน้าถัดไป>>