SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1404 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  14 มี.ค. 2557ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง
  14 มี.ค. 2557สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารและการบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลาการเช่า 1 ปี
  4 มี.ค. 2557สอบราคาซื้้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง จำนวน 8 ชุด ครั้งที่ 2 เลขที่ 23/2557
  4 มี.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง จำนวน 8 ชุด เลขที่ 20/2557
  4 มี.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าสนามกีฬา จำนวน 1 คัน เลขที่ 19/2557
  2 มี.ค. 2557สอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 3,600 ปก เลขที่ 22/2557
  19 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 21/2557
  17 ก.พ. 2557ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2557
  13 ก.พ. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
  11 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง จำนวน 8 ชุด เลขที่ 20/2557
  11 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าสนามกีฬา จำนวน 1 คัน เลขที่ 19/2557
  11 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 14/2557
  11 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมลำโพงตู้ติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 เลขที่ 17/2557
  10 ก.พ. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมลำโพงตู้ติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เลขที่ 6/2557
  10 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 16/2557
  7 ก.พ. 2557เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี เลขที่ 1/2557
  5 ก.พ. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน 1 ตัว เลขที่ 4/2557
  5 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน 1 ชุดครั้งที่ 2 เลขที่ 15/2557
  5 ก.พ. 2557ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2557
  4 ก.พ. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงช่วงคลื่่น UV และ Visible จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่อ2 เลขที่ 14/2557
  3 ก.พ. 2557ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงช่วงคลื่่น UV และ Visible จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 3/2557
  3 ก.พ. 2557ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E12/2556
  30 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 1 ระบบ เลขที่13/2557
  30 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายระบบ VDI สำหรับ Library เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ปลายทางสำหรับเชื่ิอมต่อระบบ จำนวน 20 ชุด เลขที่ 12/2557
  30 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 11/2557
  30 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ 10/2557
  30 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 9/2557
  28 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง เลขที่ื 8/2557
  27 ม.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง คุณภาพน้ำกับการเลี้ยงหอยนางรมบริเวณ ต.ปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  27 ม.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก
กำลังแสดงหน้าที่ 32 จากทั้งหมด 47 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   หน้าถัดไป>>