SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 54/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด เลขที่ 52/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 51/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 50/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อชุดผลิตสื่องานวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด เลขที่ 49/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 48/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 38 เครื่อง เลขที่ 46/2556
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค จำนวน 10 เครื่อง เลขที่ 47/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 10 ชุด เลขที่ 45/56
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน 37 เครื่อง เลขที่ 44/56
  21 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งเพื่องานถ่ายทำโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 42/2556
  21 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อชุดกล้องถ่ายทำวีดีโอระบบ HD จำนว 2 ชุด เลขที่ 43/2556
  20 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดียว จำนวน 2 กล้อง เลขที่ 41/2556
  19 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อเฟรนซ์ฮอร์น จำนวน ๑ เครื่อง , ยูโฟเนียม จำนวน ๑ เครื่อง , มาร์ทชิ่ง บาริโทน จำนวน ๑ เครื่อง , ทูบา BBb จำนวน ๑ เครื่อง กลองสแนร์ จำนวน ๔ ใบ และควิ้นทอม จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๐/๒๕๕๖
  19 ส.ค. 2556สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมการให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 39/2556
  19 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว จำนวน 3 ตัว เลขที่ 38/2556
  19 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เปลตักแยกส่วน จำนวน 2 ตัว เลขที่ 37/2556
  16 ส.ค. 2556สอบราคาจ้างขยายและปรับปรุงผิวจราจรถนนฝั่งหอพักนันทพร จำนวน 1 รายการ เลขที่ 36/2556
  9 ส.ค. 2556ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒ หลัง
  9 ส.ค. 2556ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 177 รายการ
  9 ส.ค. 2556ผลการประกวดราคาการเสนองาน ออกแบบ เขียนอาคารหอสมุดและศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
  5 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องเดินวงรี จำนวน 3 เครื่อง, จักรยานเอนปั่น จำนวน 2 เครื่อง,จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องสั่นสะเทือนไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง, และเครื่องกรรเชียงนก จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 35/2556
  11 ก.ค. 2556ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E11/๒๕๕๖
  4 ก.ค. 2556ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว (4-9 ก.ค. 56)
  4 ก.ค. 2556ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว เลขที่ E10/2556
  26 มิ.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านใต้อาคาร 80 พรรษา เป็นลานจอดรถจักรยานยนต์ เลขที่ 34/2556
  26 มิ.ย. 2556ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E10/2556
  24 มิ.ย. 2556ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประกาศเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖
  24 มิ.ย. 2556ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประกาศเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖
  21 มิ.ย. 2556ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2556
กำลังแสดงหน้าที่ 35 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>