SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1404 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  29 ต.ค. 2555สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๖๔/๒๕๕๕
  26 ต.ค. 2555ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕
  9 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๓/๒๕๕๕
  9 ต.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕
  4 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจัดเก็บวัสดุ เลขที่ ๖๒/๒๕๕๕
  3 ต.ค. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕
  25 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2555
  22 ก.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง
  21 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๕๖/๒๕๕๕
  20 ก.ย. 2555lสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕
  19 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งานครั้งที่ ๓ เลขที่ ๕๘/๒๕๕๕
  19 ก.ย. 2555ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๓
  19 ก.ย. 2555เปลี่ยนแปลงกำหนดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ งานเด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลขที่ E๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  17 ก.ย. 2555ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ
  12 ก.ย. 2555สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕
  8 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2555
  6 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน 1 ชุด เลขที่ 56/2555
  31 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๕๕/๒๕๕๕ณ
  31 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๔๐ เครื่อง เลขที่ ๕๔/๒๕๕๕
  29 ส.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๕๕
  16 ส.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน (17-21 ส.ค. 2555)
  10 ส.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมพร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ๔๙/๒๕๕๕
  6 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 53/2555
  1 ส.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๙/๒๕๕๕
  31 ก.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง เลขที่ ๕๒/๒๕๕๕
  27 ก.ค. 2555ประกาศสอบราคาเช่าจอ LED COLOR DISPLAY ประเภท Outdoor พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ ๕๑/๒๕๕๕
  27 ก.ค. 2555ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอ LED ประเภท Outdoor พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 50/2555
กำลังแสดงหน้าที่ 39 จากทั้งหมด 47 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   หน้าถัดไป>>