SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1404 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลข้อความทรงพระเจริญติด(ฝั่งรอรถเมล์) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงประตู ห้องรับรอง และโถงต้อนรับ อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตู ห้องรับรอง และโถงต้อนรับ อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ย. 2560ราคากลาง เช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
  21 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์เอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึษา
  20 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พ.ย. 2560ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
  20 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
  20 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
  20 พ.ย. 2560ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  20 พ.ย. 2560ราคากลางงานจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  16 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 พ.ย. 2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฯ)
  16 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 600 ตัว
  16 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  16 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์คู่มือดำเนินงานสหกิจศึกษา จำนวน 1,000 เล่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 รายการ
  13 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
  10 พ.ย. 2560ประกาศร่างประกวดงานจัดซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  10 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  10 พ.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (e-bidding)
  10 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จอทัชสกรีน พร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๒๔ ชุด
  10 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ตำบลขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  10 พ.ย. 2560ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learing) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 พ.ย. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 47 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   หน้าถัดไป>>