SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1404 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  21 ก.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ที่ผ่านการวิจารณ์ (23-27 กค. 2555)
  19 ก.ค. 2555ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๘/๒๕๕๕
  16 ก.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ คน เลขที่ ๔๙/๒๕๕๕
  16 ก.ค. 2555การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๓ รายการ
  13 ก.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13-18 กค. 2555)
  13 ก.ค. 2555ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗/๒๕๕๕
  10 ก.ค. 2555ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๖/๒๕๕๕
  6 ก.ค. 2555ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๓ หลัง
  3 ก.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๘ ตารางเมตร เลขที่ ๔๘/๒๕๕๕
  27 มิ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๐ จุด และระบบสัญญาณเตือนภัย พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ จุด เลขที่ ๔๗/๒๕๕๕
  20 มิ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่ ๔๖/ ๒๕๕๕
  19 มิ.ย. 2555ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๗๘๐ รายการ
  16 มิ.ย. 2555ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการยืนราคาหลักประกันซองงานประกวดราคาเลขที่ E๗/๒๕๕๕ และ E๘/๒๕๕๕
  12 มิ.ย. 2555สอบราคาเช่าแผงกั้นที่พัก พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บอร์ด เลขที่ ๔๕/๒๕๕๕
  12 มิ.ย. 2555สอบราคาจ้างเปลี่ยนสแลนที่จอดรถ บริเวณด้านข้างอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เลขที่ ๔๔/๒๕๕๕
  12 มิ.ย. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๘/๒๕๕๕
  11 มิ.ย. 2555ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๔/๒๕๕๕
  8 มิ.ย. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗/๒๕๕๕
  5 มิ.ย. 2555ยกเลิกการประกวดราค่จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลกร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๕
  5 มิ.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (5-8 มิ.ย. 2555)
  1 มิ.ย. 2555สอบราคาจ้างซ่อมแซมสีพ่นอาคารอำนวยการและอาคารบรรณราชนครินทร์ เลขที่ ๔๓/๒๕๕๕
  1 มิ.ย. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้ง ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๖/๒๕๕๕
  30 พ.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๘ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๕/๒๕๕๕
  29 พ.ค. 2555สอบราคาจ้่างทำคู่มือบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม เลขที่ ๔๒/๒๕๕๕
  29 พ.ค. 2555ประกาศสอบราคาจ้างทำคู่มือบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม เลขที่ ๔๒/๒๕๕๕
  28 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) : TOR โครงการจ้างปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว (28-31 พ.ค. 2555)
  25 พ.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๕ เครื่อง เลขที่ ๔๑/๒๕๕๕
  24 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน ๑ ระบบ (๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕)
  24 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๘ เครื่อง (๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕)
  21 พ.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๕
กำลังแสดงหน้าที่ 40 จากทั้งหมด 47 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   หน้าถัดไป>>