SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1228 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  28 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร EIS
  27 ก.พ. 2560ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ครัวร้อนครัวเย็น จำนวน 1 รายการ เลขที่ E2/2560
  16 ก.พ. 2560ขั้นตอนการรับเอกสารสอบราคา
  15 ก.พ. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E4/2560
  15 ก.พ. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E3/2560
  15 ก.พ. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ เลขที่ 6/2560
  15 ก.พ. 2560..
  15 ก.พ. 2560ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระบบ EIS จำนวน 6 รายการ เลขที่ 4/2560
  15 ก.พ. 2560ประกาศสอบราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 1 รายการ เลขที่ 3/2560
  15 ก.พ. 2560สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 2/2560
  7 ก.พ. 2560ราคากลางงานจัดซื้อระบบตรวจข้อสอบพร้อมโปรเแกรม จำนวน1 ชุด
  6 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตกแต่งสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ
  6 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  4 ก.พ. 2560ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 ก.พ. 2560ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ
  2 ก.พ. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานอธิการบดี
  26 ม.ค. 2560ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง
  26 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง
  25 ม.ค. 2560ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง
  23 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  23 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  23 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 รายการ
  23 ม.ค. 2560การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 433 รายการ
  19 ม.ค. 2560ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ เลขที่ 1/2560
  19 ม.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ
  18 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนหลังคา ห้องโถง ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 รายการ
  18 ม.ค. 2560ราคากลางงานจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
  11 ม.ค. 2560รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1
  10 ม.ค. 2560ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 41 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   หน้าถัดไป>>